apneti

מדיניות פרטיות – com.Upneti
(יחד: "האתר"), המופעל על ידי נתי כהן, ו/או על ידי חברה בשליטתה ("מפעילת האתר") . ברוכים הבאים לאתר לאתר com.upneti.www://https וכן לכל הפלטפורמות הקשורות אליו
והפורמאלית. אנחנו פה בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת. אנא קראו בבקשה את האמור במסמך מדיניות הפרטיות זה, ואל תיבהלו מהשפה המשפטית
מפעילת האתר מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. בתנאים אלו יפורט, בין השאר, כיצד
באתר . משתמשת מפעילת האתר במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים או נאסף על-ידה בעת השימוש
המוגדרים בתנאי השימוש; בהתאם, יש לקרוא אותה ביחד עם תנאי השימוש . מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האתר, מוסיף עליהם ועושה שימוש במונחים
.1 איזה מידע אנו אוספים?
1.1 .מידע אישי שאתה מוסר למפעילת האתר
בקצרה: אנו אוספים מידע אישי שאתה מוסר למפעילת האתר בעת ההרשמה לשימוש
באתר, במהלך השימוש באתר (למשל, בעת ביצוע הרשמה לאתר או שליחת שאילתה
באמצעות האתר).
אנו אוספים מידע אישי שאתה מוסר לנו מרצונך בעת ההרשמה לאתר, כאשר אתה פונה
אלינו דרך האתר ומביע רצון לקבל מידע עלינו או על השירותים שלנו, כאשר אנו
מתכתבים תךיא כלקוח או לקוח פוטנציאלי, בעת השימוש השוטף באתר או יצירת קשר
בדרך אחרת.
2.1 .המידע האישי שאנו עשויים לאסוף יכול לכלול את הפרטים הבאים:
1.2.1 .שם פרטי ושם משפחה;
2.2.1 .תכתובות ושאלות אישיות;
3.2.1 .סיסמאות או רמזים לשחזור סיסמאות ומידע דומה לצורך אבטחת השימוש שלך
באתר;
3.1 .מידע אישי הנאסף באופן אוטומטי באתר. 4.2.1 .מספר טלפון, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים וכל מידע אחר שמסרת בעת שימוש
בעת ביקור באתר. בקצרה: מידע מסוים – כגון כתובת IP/ ו או מאפייני דפדפן ומכשירים – נאסף אוטומטית
אנו אוספים באופן אוטומטי מידע מסוים כאשר אתה מבקר, משתמש או מנווט באתר.
מידע על מכשירים ושימושך באתר . מידע זה אינו חושף את זהותך הספציפית (כמו שמך או פרטי הקשר שלך) אלא עשוי לכלול
4.1 .המידע האישי שעשוי להיאסף לגביך באופן אוטומטי יכול לכלול את הפרטים הבאים:
;הדפדפן סוג. 1.4.1
;הפעלה מערכת. 1.4.2
3.4.1 .מכשיר הקצה בו אתה משתמש;
;שפה העדפות. 1.4.4
;הפניות. 1.4.5
;מיקום. 1.4.6
;גלישה הרגלי. 1.4.7
;גלישה היסטוריית. 1.4.8
9.4.1 .שירותים ו/או דפים באתר בהם התעניינת;
10.4.1.הקלטות של שיחות וידאו הנערכות באמצעות פלטפורמות דיגיטליות;
12.4.1 .פרטי IP .11.4.1.כל פעולה שעשית באתר כולל אך לא רק רכישות והצעות שהצעת או הסכמת להן;
מידע זה נחוץ בעיקר לשמירה על אבטחתם ותפעולם של האתר, ולמטרות ניתוח ודיווח
פנימיים שלנו. כמו עסקים רבים, אנו גם אוספים מידע באמצעות עוגיות וטכנולוגיות
דומות כפי שיפורט להלן.
.2 כיצד אנו משתמשים במידע
2
קיום הסכם עמך, עמידה בחובותינו החוקיות ו/או על בסיס הסכמתך שניתנה לנו. בקצרה: אנו מעבדים את המידע שלך למטרות המבוססות על אינטרסים עסקיים לגיטימיים,
אנו משתמשים במידע אישי שנאסף באמצעות האתר למגוון מטרות עסקיות המתוארות להלן.
אנו מעבדים את המידע האישי שלך למטרות אלה מתוך הסתמכות על הסכמה שניתנה לנו על
ידך ("הסכמתך"), האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו ("מטרות עסקיות"), על מנת
להתקשר אתך בהסכם ("מטרה חוזית") וכן ל מילוישם חובותינו המשפטיות ("סיבות
המפורטת להלן. משפטיות"). אנו מציינים את עילות העיבוד הספציפיות בהן אנו מסתמכים לצד כל מטרה
1.2 .אנו משתמשים במידע שאנו אוספים או מקבלים :
1.1.2 .כדי לאפשר יצירת חשבון ותהליך כניסה לאתר בהתבסס על הסכמתך.
2.1.2 .לשלוח אליך (באמצעותנו ו/או באמצעות צד שלישי מטעמנו) מידע שיווקי וקידומי
מכירות על בסיס הסכמתך ו/או לצורך מטרות עסקיות, כל עוד הדבר עומד בהתאם
להעדפות שלך והסכמתך כפי שנתת למפעילת האתר בעת הרישום ו/או ביצוע כל
פעולה אחרת באתר. אתה יכול לבטל את הסכמתך לקבלת מידע שיווקי בכל עת
(ראה " זכויות הפרטיות שלך" בהמשך).
3.1.2 .לשלוח אליך מידע מנהלי למטרות עסקיות, סיבות משפטיות ו/או מטרה חוזית.
אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך כדי לשלוח אליך מידע ו/או הודעות שירות
אודות תכונות חדשות, רכישות שביצעת ו/או מידע על שינויים בתנאים ובמדיניות
שלנו.
4.1.2 .לפרסם המלצות בהסכמתך. אנו עשויים לפרסם המלצות באתר שעשויים להכיל
בשמך ובהמלצה שכתבת. מידע אישי. לפני פרסום המלצה, נבקש לקבל את הסכמתך המפורשת להשתמש
5.1.2 .להגן על האתר ולנהל את מערך אבטחת המידע של מפעילת האתר, למטרות
עסקיות ו/או מסיבות משפטיות. אנו עשויים להשתמש במידע שלך כחלק
ממאמצינו לשמור על האתר בטוחים (לדוגמה, למניעת מעקב ומניעת זליגת נתונים
לצד שלישי שאינו מורשה).
6.1.2 .להגיב לבקשות משפטיות ולמנוע פגיעה מסיבות משפטיות. אם נקבל זימון או
בקשה משפטית אחרת, ייתכן שנצטרך לבדוק את הנתונים שבידינו כדי לקבוע כיצד
להגיב.
7.1.2 .למטרות עסקיות אחרות. אנו עשויים להשתמש במידע שלך למטרות עסקיות
אחרות, כגון ניתוח נתונים, זיהוי מגמות שימוש, קביעת האפקטיביות של מסעות
השירותים, השיווק וחווית המשתמשים . הפרסום שלנו וכדי להעריך ולשפר את האתרים, המוצרים, האפליקציות,
השימושים המפורטים בסעיף 2 לעיל. 2.2 .הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגרי המידע של מפעילת האתר, לצורך
להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות: 3.2 .נוסף על האמור לעיל מפעילת האתר עשויה לעשות שימוש במידע הנאסף בהתאם
2.3.2 .אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש . 1.3.2 .שיפור שירות הלקוחות .
3.3.2 .שיפור האתר או השירותים המוצעים במסגרתו (לדוגמה : אנחנו עשויים להשתמש
8.3.2 .הרצת קידומים , סקרים ועוד אפשרויות באתר . 7.3.2 .כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר . 6.3.2 .גביית תשלומים . 5.3.2 .טיפול בבעיות טכניות . 4.3.2 .טיפול במחלוקות . במשוב מהמשתמשים .)
9.3.2 .שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם. במידה והמשתמש
רוצה לבטל את ההרשמה, אנחנו מוסיפים הוראות מתאימות בתחתית כל מייל
.3 האם המידע שלך יועבר לצדדים שלישיים? 10.3.2.הצגת פרסומות מותאמות אישית באתר . מסוג זה.
3
בקצרה: אנו עשויים לחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים (כגון ספקים הנותנים
לנו שירות כחלק מהפעלת האתר) על ידי קבלת הסכמתך, כדי לעמוד בדרישות משפטיות, או
על מנת לקיים מטרות עסקיות. בכל עת תהיה רשאי לחסום את המידע שנחשף לצד שלישי
באמצעות האתר.
1.3 .אנו משתפים ומגלים את המידע שלך לצדדים שלישיים במצבים הבאים:
1.1.3 .אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם חברים אורחים ומנהלים המשתמשים
באתר. העברת מידע כאמור תיעשה לצורך מתן אפשרות לשימושך באתר ו/או
לבקשתך ותוך קבלת הסכמתך לכך.
2.1.3 .אנו עשויים לחשוף את המידע שלך במקום בו אנו נדרשים לעשות כן על פי חוק או
על מנת לעמוד בחוקים החלים, בקשות ממשלתיות, הליך שיפוטי, צו בית משפט
(כגון תגובה לצו בית משפט או זימון, לרבות תגובה לרשויות ).ציבוריות
למנוע או לנקוט בפעולות ביחס להפרות אפשריות של מדיניותנו, חשד להונאה, 3.1.3 .אנו עשויים לחשוף את המידע שלך במקום בו אנו מאמינים כי יש צורך לחקור,
חוקיות, או כראיות בהתדיינות משפטית בה אנחנו מעורבים. מצבים הכרוכים באיומים פוטנציאליים על בטיחותו של כל אדם ופעולות בלתי
4.1.3 .אנו עשויים לשתף את הנתונים שלך עם ספקי צד ג', נותני שירותים, קבלנים או
סוכנים אשר מבצעים שירותים עבורנו או מטעמנו ודורשים גישה למידע המצוי
אלא אם כן מתואר במדיניות פרטיות זו אחרת, איננו חולקים, מוכרים, מעבירים, נתונים, מסירת דוא"ל, שירותי ניהול בסיסי נתונים, שירות לקוחות ופעולות שיווק. במאגרי מפעילת האתר כדי לבצע את עבודתם. דוגמאות לכך כוללות: ניתוח
מכירות שלהם. אומשכירים סוחרים מידע אישי כלשהו עם צדדים שלישיים למטרות קידום
5.1.3 .אנו עשויים לשתף או להעביר את המידע שלך בקשר עם, או במהלך משא ומתן של
האתר או חלק מהם למפעילת האתר אחרת. עסקת מיזוג, מכירת נכסי מפעילת האתר, מימון או רכישה של כל עסקי מפעילת
האתר, ובמקרה זה אנו נדרוש מאותן חברות לכבד את מדיניות הפרטיות הזו. 6.1.3 .אנו עשויים לחלוק את המידע שלך עם חברות בת ו/או חברות בבעלות מפעילת
.4 האם המידע שלך מועבר לגורמים מחוץ לישראל?
בקצרה: אנו עשויים להעביר, לאחסן ולעבד את המידע שלך במדינות מחוץ לישראל, במידה
והם עומדים בדרישות תקנות הגנת הפרטיות העברת( מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות
המדינה), תשס"א-2001.
1.4 .השרתים שלנו מופעלים על ידי שירותי הענן של Google .אנא שימו לב כי המידע שלך
עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד על ידינו בכל מדינה אחרת בה מפעילת האתר או נותני
מידע כזו. השירותים שלה מחזיקים שרתים, ועל ידי ושימוש בשירותינו אתה מסכים לכל העברת
2.4 .אנו נבצע העברת את העברת המידע האישי שלך אל מחוץ לגבולות המדינה בהתאם
להוראות החוק המתאימות.
.5 למשך כמה זמן אנו שומרים את המידע שלך?
במדיניות פרטיות זו, בהתאם להסכמתך או אם כן נדרש אחרת על פי חוק. בקצרה: אנו שומרים את המידע שלך כל עוד הוא נחוץ כדי לממש את המטרות המפורטות
1.5 .אנו נשמור את המידע האישי שלך רק כל עוד הוא נחוץ למטרות המפורטות במדיניות
פרטיות זו, אלא אם כן תקופת שמירה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על פי חוק (כגון
לצרכי מס, דרישות חשבונאות או דרישות משפטיות ). אחרות
2.5 .כאשר אין לנו מטרה עסקית לגיטימית מתמשכת לעבד את המידע האישי שלך, אנו נמחק
את רכיבי המידע בהם אין צורך, נהפוך אותם לאנונימיים, או , אם זה בלתי אפשרי
(לדוגמא, מכיוון שהמידע האישי שלך נשמר בארכיוני הגיבוי של מפעילת האתר), אנו
מערכת המבצעת עיבוד נוסף של המידע עד למחיקה אפשרית. נשמור בצורה מאובטחת המידעאת האישי שלך נו בודד אותו מכל גישה של גורם ו/או
.6 כיצד אנו שומרים על אבטחת המידע שלך?
4
מפעילת האתר מיישמת באתר ובשירות מערכות ונהלים לאבטחת מידע, לרבות שימוש
המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. בתקשורת מאובטח (SSL (להעברת מידע רגיש. האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת
על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר, ולא תהיה
לך שום תלונה כלפי האתר במידה ומידע כלשהו אודותיך ו/או אודות פעילותך באתר יועבר הז
טכנית. לצד ג' בעקבות פריצה ו/או התקפה על שרתי האתר ו/או בעקבות פרצת אבטחה ו/או תקלה
Cookies 7.
1.7 .האתר ותמשתמש ב"עוגיות" (Cookies (לצורך תפעול ן השוטף והתקין, ובכלל זה כדי
לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את
האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
2.7 .דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם אינך יודע כיצד לעשות
זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
3.7 .מפעילת האתר עשויה להתיר לגורמים אחרים לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות
שבהן אתה עשוי לצפות בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם גורמים. כדי
לנהל את הפרסומות שלהן, גורמים אלה מציבים Cookies במחשבך. ה -Cookies
מאפשרים לגורמים אלה לאסוף מידע על צפייה בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות
הקשת. השימוש שגורמים אלה עושים ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא
למדיניות הפרטיות של האתר . ראה למשל מדיניות הפרטיות של גוגל בנושא.
4.7 .מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש בשירות שיווק מחדש " רימרקטינג" (remarketing (
ומעלה). באמצעות שימוש ברימרקטינג עשויים גולשים כאמור לצפות במודעות טקסט, על מנת להציג פרסומים רלוונטיים ומותאמים לגולשים שכבר ביקרו באתר (פעם אחת
מודעות תמונה, סרטונים מדיה וכלי נוספים של מפעילת האתר באתר של צדדים
שלישיים, ובכלל זה ברשת החברתית " פייסבוק" ובאתר " חברת גוגל" (דוגמת יו-טיוב),
רשת התצוגה של גוגל (Network Display Google – GDN/ (ו או באמצעות פרסום
מקבילים. בכלים ובכלל זה אדוורדס" " (Adwords/ (ו או " אדסנס " (Adsense/ (ו או תכניות וכלים
8 .קבלת התנאים
1.8 .בשימוש באתר אתה מאשר את קבלת תנאי מדיניות פרטיות זו. במידה ואינך מסכים
למדיניות פרטיות זו, אינך רשאי להשתמש באתר. במידה ותמשיך להשתמש באתר או
בשירות אחרי פרסום מדיניות הפרטיות הזו, יחשב הדבר כקבלת מדיניות הפרטיות זו
באופן מלא על ידך.
2.8 .כל פעולה כלשהי באתר מפעילת האתר כפופה לאמור במסמך זה.
3.8 .כל המבצע פעולה כלשהי באתר מפעילת האתר מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את
פרטי מסמך מדיניות פרטיות זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר,
את כל האמור בו. מדיניות פרטיות זו מהווה הסכם לכל דבר וענין בין מפעילת האתר
למשתמשים . באתר
9 .שינויים במדיניות הפרטיות
מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אנחנו ממליצים לבדוק את
מדיניות הפרטיות מעת לעת בכדי להישא ר מעודכנים.
במידה ויש לך שאלה לגבי מדיניות הפרטיות, פעולת האתר או השירות או כל עניין

למפעילת האתר, אתה מוזמן ליצור איתנ קשר ו באמצעות טופס "צור קשר" באתר