UPNETI

הקהילה הראשונה למפגשים ופיתוח עסקי אונליין

Facebook

מנהלת: בתיה סריקוב

קבוצה המיועדת ליועצים ומאמנים עצמאיים שעובדים עם משפחות, ילדים ונוער.

שרוצים לקדם את עצמם, ליצור שיתופי פעולה עם מטפלים ומאמנים אחרים ולבנות סל שירותים רחב יותר עבור לקוחותיהם.

בקבוצה תקבלו במה להציג את השירותים שלכם ואת עצמכם בהרחבה, תינתן ההזדמנות לסיעור מוחות בנושאים "כואבים" בעסק שלך, לקבל פתרונות מגוונים ולהתחיל ליצור שיתופי פעולה מדויקים עם עוד יועצים, מטפלים ומאמנים מהקהילה.

להרשמה